Loading...

Väestön suojaamisen tavoitteista ja käytännöistä tarvitaan yhteinen ymmärrys

Väestönsuojalla tarkoitetaan rakennuksessa olevaa erillistä tilaa tai rakennuksen osaa, joka on varta vasten rakennettu ja varusteltu antamaan suojaa asevaikutuksilta. Väestönsuojien rakenteet antavat suojaa tavanomaisten aseiden sirpale-, paine- ja polttovaikutukselta. Lisäksi ne suojaavat rakennussortumilta, tulipaloilta ja ydinaseen aiheuttamalta ionisoivalta säteilyltä. Sisään otettavan ilman suodattaminen antaa suojaa kemialliselta ja biologiselta aseelta sekä radioaktiiviselta ja muulta pölyltä. Nykymuotoisia,

By |2020-02-19T12:46:52+02:00January 17th, 2019|News|

Väestönsuojia käytettäisiin sotilaallisen uhan aikana

Väestönsuojien ensisijaisena tarkoituksena on suojata väestöä erityisesti sotilaallista uhkaa vastaan siellä, missä ihmiset normaalistikin liikkuvat, käyvät töissä ja asuvat. Väestönsuojilla on Suomessa aina myös normaaliolojen käyttötarkoitus, esimerkiksi asuintalojen varastotiloina, liikuntahalleina tai metroasemina. Väestönsuojien on kyettävä suojaamaan ihmisiä räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennusten sortumilta, paineaalloilta, säteilyltä sekä terveydelle vaarallisilta aineilta. Pelastuslain mukaan rakennustyön yhteydessä on huolehdittava, että

By |2019-01-29T09:25:38+02:00January 17th, 2019|News|

Kodin turvaopas – suojele itseäsi ja muita

Kodin turvaopas – suojele itseäsi ja muita – on sisäasiainministeriön ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ylläpitämä verkkopalvelu jokaiselle suomalaiselle. Verkkopalvelu keskittyy arkielämän onnettomuuksien ja varsinkin koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyyn. http://turvaopas.pelastustoimi.net/

By |2019-01-29T09:25:38+02:00January 17th, 2019|News|

Hädän hetkellä taloyhtiöiden väestönsuojia ei osattaisi ottaa käyttöön

TALOYHTIÖISSÄ väestönsuojan vuositarkastus on usein ulkoistettu huoltoyhtiölle. Vain harva huoltomies on saanut perehdytyksen suojan tarkastamiseen. Tuloksena voi olla katteeton turvallisuudentunne talon asukkaille siitä, että heidän suojastaan pidetään huolta ja että sinne voitaisiin hädän hetkellä suojautua. Suoja on tarkoitettu ja rakennettu aivan muuta käyttöä varten kuin normaaliolojen onnettomuuksilta suojautumiseen. Vaikka väestönsuoja voidaankin kunnostaa sellaiseen tilaan, että se

By |2019-01-29T09:25:38+02:00January 17th, 2019|News|