Hädän hetkellä taloyhtiöiden väestönsuojia ei osattaisi ottaa käyttöön

TALOYHTIÖISSÄ väestönsuojan vuositarkastus on usein ulkoistettu huoltoyhtiölle. Vain harva huoltomies on saanut perehdytyksen suojan tarkastamiseen. Tuloksena voi olla katteeton turvallisuudentunne talon asukkaille siitä, että heidän suojastaan pidetään huolta ja että sinne voitaisiin hädän hetkellä suojautua.

Suoja on tarkoitettu ja rakennettu aivan muuta käyttöä varten kuin normaaliolojen onnettomuuksilta suojautumiseen. Vaikka väestönsuoja voidaankin kunnostaa sellaiseen tilaan, että se suodattaa ilmasta esimerkiksi teollisuuskemikaaleja ja säteilyä, väestönsuojiin ei saa tällaisissa onnettomuustilanteissa mennä, sillä ilman erityistoimia suojaa ei voida saada tiiviiksi. Vaaramerkkiä soitettaessa sisä­tiloihin suojautuminen on ­ensimmäinen tehtävä, ei väestönsuojaan meno.

Vuonna 2011 laista poistui ­velvoite nimetä kiinteistölle ­väestönsuojan hoitaja ja valmentaa hänet tehtävään. Suojien hoitajat jätettiin taloyhtiöiden vuosikokouksissa siis ni­meämättä. Kuitenkaan laista ei poistunut velvoite ylläpitää ­väestönsuojia.

Pelastuslaissa määrätään, että suoja pitää pystyä ottamaan suojautumiskäyttöön 72 tunnissa. Tämä on aika lailla mahdoton vaatimus, jos talossa kenelläkään ei ole siitä osaamista.

Huoltomies ei välttämättä ole hädän hetkellä enää käytettä­vissä, sillä hän voi olla määrättynä muihin tehtäviin. Ja vaikka hän olisikin paikalla, hän ei ­ehdi neuvoa kaikkia taloja.

Myöskään viranomaiset eivät ehdi auttaa suojien käyttöönotossa. Muualtakaan apua ei ole tarjolla.

Suojautumisen aikana kukaan ei tule suojaan sisään neuvomaan laitteiden käytössä.

Vaikka suojatilat rakennuksessa ovat yhä olemassa, niitä ei hädän hetkellä osattaisi ottaa käyttöön – vain siksi, etteivät ­taloyhtiöt halua huolehtia asukkaiden turvallisuudesta nimeämällä ja valmentamalla jonkun heistä perehtymään väestönsuojan käyttöön.

Niin kauan kun Suomi yllä­pitää Puolustusvoimia, on myös varauduttava suojaamaan siviiliväestöä. Sitä varten väestön­suojat on rakennettu.

Aulis Partanen

koulutuspäällikkö

Uudenmaan Pelastusliitto

“Helsingin Sanomat 2.1.2019”

By |2019-01-29T09:25:38+02:00January 17th, 2019|News|